Mangler du plads? Vi opbevarer gerne dine ejendele

Få opbevaret dine ting, når du flytter

Skal du flytte fra et stort hus til en lille lejlighed? Eller har du måske bare for mange ting og ikke plads til dem alle? Så kan du få dem opbevaret hos et flyttefirma. De kan nemlig meget mere end at transportere ting og tage lamper ned. Et eksempel på dette er Holger Danske Flytteforretning, der har opbevaring til dine ting. Og det bliver gjort på en sikker måde, så du er sikker på, at dine ting bliver, hvor de er. Uanset hvor i landet du flytter til, eller om du flytter til udlandet, så kan du få dine ting opbevaret. Få for eksempel opbevaring i København eller Århus.

Fordele ved opbevaringsrum

Der findes flere forskellige fordele ved at få opbevaret dine ting i lagerhaller eller containere hos flyttefirmaer:

  • Der er tyverialarmer og videoovervågning, så du er garanteret, at dine ting ikke bliver stjålet, mens de opbevares.
  • Lokalerne er opvarmet, så der ikke kommer frost i vintermånederne.
  • Du skal ikke bekymre dig om at få en lejlighed uden kælderrum.
  • Du kan have alle dine vigtigste ting hos dig selv og resten i opbevaring.

Opbevaring gør desuden en flytning nemmere, da flyttefirmaet kan flytte tingene ud til lagerhallerne for dig, så du ikke selv skal gøre det.

Føl dig tryg mens du er væk

Det kan også være, at du kun skal flytte midlertidigt, for eksempel hvis du skal udstationeres eller i praktik i udlandet. Så har du brug for et sted til dine ting, mens du er væk. Her er flyttefirmaer behjælpelige med tryg og sikker opbevaring af dine ejendele. På den måde kan du roligt tage af sted uden at skulle tænke på dine ting herhjemme.

Regnskabsprincipper og – begreber

Dette begreb understreger, at overskud aldrig bør overdrives eller forventes. Traditionelt, bogføring følger reglen “ikke foregribe overskud og forudse alle mulige tab.” For eksempel, den endelige bestand er prissat til kostpris eller til markedsprisen, alt efter hvad der er mindre. Virkningen af ovenstående er, at hvis markedsprisen er faldet, bør man forvente et “forventet tab”, men hvis markedsprisen er steget, bør det “forventede overskud” ignoreres. Se mere om etoro.

Kritikere påpeger, at overdreven bevaring vil resultere i oprettelsen af en hemmelig reserve. Det ville være helt i modstrid med doktrinen om videregivelse. Men konservatisme bør ikke kritiseres i rimeligt omfang.

Regnskabsmæssig ligning

Det dobbelte begreb kan erklæres som “for hver debet, der er en kredit”. Hver transaktion skal have en dobbelt virkning i et omfang af samme beløb. Dette begreb har resulteret i en regnskabsmæssig ligning, der fastsætter, at aktiver i enhver enhed på ethvert tidspunkt skal være lige (i monetær værdi) til den samlede egenkapital og eksterne passiver af ejeren. Dette kan udtrykkes i form af en ligning:

A-L = P

Hvor

A er virksomhedens aktiver;

L repræsenterer enhedens ansvar (tredjeparts tilgodehavender) Og

P repræsenterer ejerens (kapitalens) rettigheder i virksomheden. (Præsentationen af ligningen A-L = P er i overensstemmelse med den juridiske fortolkning af den finansielle situation. Den understreger derfor, at ejendomsretten i sig selv er saldoen efter indrømmelse af tredjemands rettigheder over for virksomheden fra selskabets samlede aktiver).